Veelgestelde vragen

1. Mag VCC Groep BV zomaar bij mijn medewerkers langs gaan?
De Wet verbetering Poortwachter is in het leven geroepen, omdat de overheid vindt dat re-integratie een zaak is tussen werkgever en werknemer. Een werkgever zou daarom zelf een verzuimcontrole kunnen afleggen bij een werknemer, maar wij bieden de mogelijkheid om deze controle uit te besteden aan een ervaren verzuimrapporteur van VCC Groep BV. Uw werknemer kan volgens de  Privacy-wet besluiten niet mee te werken. In dat geval kan VCC Groep BV dit niet afdwingen en zal de aanvraag verder niet in behandeling genomen worden.
 
2. Stelt de verzuimrapporteur een diagnose?
Nee. De verzuimrapporteur signaleert en maakt afspraken. Alleen een bedrijfsarts kan een diagnose stellen en de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt verklaren. Ons verzuimgesprek gaat niet over ziekte en klachten, maar over werk en mogelijkheden.

3. Hoe vraag ik voor het eerst een verzuimcontrole aan?
Het indienen van een aanvraag per fax of per e-mail volstaat. Omdat het uw eerste aanvraag betreft zal VCC Groep BV vervolgens contact met u opnemen om de klantgegevens met u door te nemen. U kunt natuurlijk ook eerst bellen met dhr. E. Berg. 050-3657299.

4. Past een verzuimcontrole wel in mijn bedrijfscultuur?
Een verzuimcontrole is een vorm van extra persoonlijk aandacht voor uw werknemer.
 
5. Hoe voorkom ik dat mijn werknemers een verzuimcontrole als blijk van wantrouwen zien?
Communiceer duidelijk dat de verzuimcontrole standaard wordt ingezet bij elke verzuimmelding. Maak VCC Groep BV onderdeel van uw verzuimprotocol. Het doel is om er gezamenlijk zorg voor te dragen dat de werknemer het werk zo snel mogelijk kan hervatten. Daarnaast werkt dit zeer preventief.  Uw ziekteverzuim daalt door een verzuimcontrole.

6. Kan een verzuimcontrole ook via mijn arbodienst geregeld worden?
Wij werken al met een aanzienlijk aantal arbodiensten samen. Vraag na of uw arbodienst al gebruikt maakt van VCC Groep BV. Zo niet, laat het ons weten en wij nemen contact op met uw arbodienst.