Welkom op de website van VCC Groep BV.   VCC Groep is sinds 1995 dé betrouwbare partner in verzuimbegeleiding.
In opdracht van gemeenten, arbodiensten, re-integratiebedrijven en diverse grote opdrachtgevers voeren wij dagelijks door geheel Nederland verzuimcontroles uit. VCC Groep weet dankzij haar strikte afsprakenbeleid verzuim c.q. ongewenste afwezigheid aanzienlijk terug te dringen. Dit levert behoorlijke kostenbesparingen op en is bevorderlijk voor de arbeidsparticipatie.

VCC Groep is een actieve ondersteuning van uw verzuimbeleid. Wanneer VCC Groep onderdeel is van uw verzuimprotocol heeft dit voor u de volgende voordelen:
  • Preventieve werking.
  • Meer betrokkenheid voor de werknemer.
  • De werkgever kan een betere inschatting maken of een ziekmelding al dan niet reëel is.
  • Stimulans om weer aan het werk te gaan.
  • Verzuimreducerend. 
Vraag onze verzuimcontrole direct aan of via uw Arbo-dienst. Uiteraard zult u zo spoedig mogelijk willen vernemen hoe het met de betreffende werknemer gaat en wat de bevindingen zijn van onze verzuimrapporteur. Wij koppelen gegarandeerd alle aanvragen die voor 10.30 uur zijn ingediend, dezelfde dag terug. 

VCC Groep beschikt over een software-module, waarmee men over de mogelijkheid beschikt om in eigen verzuimsoftware direct verzuimcontroles aan te vragen. Dezelfde dag nog ontvangt u in eigen software de rapportage.
Deze software-module werkt samen met:


  • Verzuimexpert
  • I-signaal (Unit 40)
  • Humanet  
Spoed is onze standaard tegen een zeer scherpe prijs!